Archive for the ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ’ Category

Η νήσος Φάρος και ο πύργος.

Αύγουστος 1, 2010
 (πίναξ του Σαλβαδόρ Νταλί)
«Σώστρατος Κνίδιος Δεξιφάνους Θεοίς Σωτήρσιν υπέρ των πλωϊζομένων.»
Επιγραφή ανάθημα υπέρ τεχνίτου κατασκευαστού.
Επί Πτολεμαίου Β’ του Φιλάδελφου κατεσκευάσθη εντός ενιαυτών δώδεκα.
[ Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος μας δίνει μια σύντομη περιγραφή του «πύργου».Ο μυστηριώδης καθρέφτης μπορούσε να αντανακλά το φως δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. Ο μύθος λέει ότι ο καθρέφτης χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ανίχνευση και για να καίει εχθρικά πλοία πριν προλάβουν να φτάσουν στην ακτή. Λέγεται ότι το φως θα μπορούσε να θεωρηθεί 30 – 300 μίλια μακριά! Ο Στάτιος 40-96 μ.Χ. περιγράφει ότι το φως του Φάρου στη νύχτα ήταν σαν αυτό της Σελήνης. Ο Πλίνιος περιγράφει ότι το φως ήταν ορατό μέχρι και 465 χιλιομέτρων το οποίο είναι αδύνατο, εκτός αν ο φάρος ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ο Eπιφάνιος γράφει ότι ο πύργος ήταν 560 μέτρα. Η ιδέα του φάρου υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους που κατασκεύασαν επίσης πολλούς φάρους.]http://www.mlahanas.de/Greeks/Pharos.htm
 

Γράφει ο Παπαρρηγόπουλος:
[Έτερον αξιομνημόνευτον κατάστημα,αν και πάντη άλλου είδους,αξιμνημόνευτον ιδίως δια την ευκολίαν ήν παρείχεν εις την ναυτιλίαν και το εμπόριον,ήτο ο πρώτος γνωστός εν τή ιστορία του κόσμου φανοφόρος πύργος,ο κατασκευασθείς επί της νήσου Φάρου της προκειμένης του κυρίου της Αλεξανδρείας λιμένος.Το οικοδόμημα τούτο επεκλήθη από της νήσου,πύργος της Φάρου ή και απλώς Φάρος,εξ ού έκτοτε άπαντες οι τοιούτοι πύργοι εις πολλάς των νεωτέρων γλωσσών Φάροι ονομάζονται.Κατεσκευάσθη δε δια δαπάνης αδράς εντός ενιαυτών δώδεκα υπό του περιφήμου Κνιδίου τεχνίτου Σψστράτου,του οποίου απηθανάτισε το όνομα δια της επιγραφής ήν έφερε και ήτις είχεν ως έπεται’ «Σώστρατος Κνίδιος Δεξιφάνους Θεοίς Σωτήρσιν υπέρ των πλωϊζομένων.»
Ο πύργος ούτος,όστις τοσούτον εθαυμάσθη δια το μέγεθος και το κάλλος,ώστε βραδύτερον συγκατελέγχθη μεταξύ των επτά θαυμάτων του κόσμου,ήτο ωκοδομημένος εκ λίθου λευκού επί βράχου αποτόμου,και,πολυώροφος ών,είχεν ύψος 300 πήχεων,ως βεβαιούται’ ο δε εν τη κορυφή αυτού αναπτόμενος φανός ήτο,εάν πιστεύσωμεν τα λεγόμενα,ορατός εις απόστασιν 7,5 γερμανικών μιλίων.]»ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»,Κ.Παπαρρηγόπουλος,βιβλίον έβδομον,σελ. 185,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

Είναι γεγονός ότι,ψάχνοντας πληροφορίες,οι περισσότεροι(μάλλον από αντιγραφές απλές), αναφέρουν ότι ο πύργος είχε ύψος 140 μέτρα!Το πιο πάνω σάϊτ μας δίνει την πληροφορία ότι κάποιος Επιφάνιος γράφει ότι ο πύργος είχε ύψος 560 μέτρα!Αν αυτό φαίνεται ως ακατόρθωτο για την τότε εποχή,τότε από που ορμώμενος ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει ότι το ύψος του πύργου και μάλιστα γράφει:»ως βεβαιούται»,ήταν 300 πήχεις;

 
[πήχη, η πήχυς, ο
πήχης, ο
Ανθρωπομετρική μονάδα μήκους, η απόσταση από τον αγκώνα μέχρι το άκρο του χεριού.εμπορικός πήχης: Μονάδα μήκους ίση με 64 εκατοστά του μέτρου.
τεκτονικός πήχης: Μονάδα μήκους ίση με 75 εκατοστά του μέτρου.

300 πηχεις επί 0.64(εμπορικός πήχυς)= 192 μέτρα!
300 πήχεις επί 0.75(τεκτονικός πήχυς=  225 μέτρα!]

http://www.teicrete.gr/users/kutrulis/Monades/GR_Units/GR_Units_pi.htm
 
Βλέπουμε λοιπόν ότι,έστω και με τα δεδομένα που μας δίνει ο Παπαρρηγόπουλος,το ύψος ήταν από 192-225 μέτρα!
 
Στην αναφορά τώρα,της οπτικής επαφής με το φως του πύργου,πάλι βλέπουμε τεράστιες διαφορές!Οι αρχαίοι αναφέρουν κάποιες αποστάσεις που φαίνονται αδύνατες!Μήπως όμως έχουν δίκαιο;Μήπως ο Παπαρρηγόπουλος είτε από άγνοια,είτε από δυσπιστία,μόνος του αποφάσισε να κατεβάσει τον…πήχυ;Διότι,όπως βλέπουμε το γερμανικό μίλι 

(1 Γερμανικό μίλι = 4

,7. Αγγλικά = 7563 m)
πολλαπλασιάζοντάς το επί 7.5 μας δίνει το αποτέλεσμα:56722,5 μέτρα!
Αν όμως προσθέσουμε αυθαίρετα,ένα μηδενικό ανεβαίνουμε στα 567.225 μέτρα!
Έξαφνα,παρατηρούμε ότι,τα τρία τελευταία ψηφία (225) μας δίνουν το ύψος που αναφέρει ο Παπαρρηγόπουλος!Κάτι άλλο που παρατηρούμε είναι το (567),το οποίο πλησιάζει κατά πολύ τα 560 μέτρα που αναφέρει ο Επιφάνιος ως ύψος του πύργου!
Επίσης με αναψηφισμό,παρατηρούμε ότι,το (567=765),πλησιάζει την απόσταση (465 χιλιόμετρα) που αναφέρει ο Πλίνιος!
Έγκειται στο ενδιαφέρον των γεωμετρών όπως,με τις γνώσεις τους μας φωτίσουν μέσω των υπολογισμών τους,αν με ύψος 225 μέτρα είναι δυνατόν να φαίνεται ένας φανός σε απόσταση 500 χιλιομέτρων κατά μέσο όρο ή αν χρειάζεται αυτό το «εξωπραγματικό» ύψος των 560 μέτρων που αναφέρει ο Επιφάνιος!
Το σίγουρο είναι ότι ο Σώστρατος ήταν ίσως ο μεγαλύτερος πανεπιστήμων-τεχνίτης της εποχής του!Διότι αυτά τα νούμερα,όποια κι αν πάρουμε ως πραγματικά,δείχνουν σε ποιές ανώτερες βαθμίδες είχε φτάσει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ…!
Δεν αναρωτιέστε όμως,πως κατάφερε ο Σώστρατος να κατασκευάσει τον πύργο;
Ήταν δυνατόν μόνος του,όσο ζούσε,να καταφέρει να λύσει όλα τα προβλήματα και να γίνει πανεπιστήμων;Ρωτήστε όλους τους μηχανικούς,αρχιτέκτονες,οικοδόμους,αν,χωρίς προηγούμενες γνώσεις μπορούν να καταφέρουν να κτίσουν έστω και στο 1/10 του ύψους ένα οικοδόμημα!
Δυστυχώς,η ιουδαιοχριστιανική λαίλαπα που ενέσκυψε μετά από δύο αιώνες κατέστρεψε και κατέκαυσε κάθε απόδειξη της ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και του ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ…!
 
Advertisements

Νεκρομαντείο Αχέροντος.Το τελειότερο εργαστήρι ακουστικής…

Ιανουαρίου 5, 2010

«Θαύμα» ακουστικής το Νεκρομαντείο Αχέροντα

«Θαύμα» ακουστικής χαρακτηρίζεται το Νεκρομαντείο του Αχέροντα σε έρευνα των διδακτόρων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτη Καραμπατζάκη και Βασίλη Ζαφρανά, που παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο στην Ιταλία.

Οι δύο επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα, ύστερα από μελέτη 12 ετών, ότι στην υπόγεια αίθουσα του νεκρομαντείου, βασιλεύει απόλυτη ησυχία.Όπως αναφέρουν, πρόκειται για έναν πολύ καλά ηχομονωμένο θάλαμο, που τα 15 τόξα του μειώνουν στο ελάχιστο την αντήχηση.Έτσι, δεν είναι τυχαίο που το Νεκρομαντείο του Αχέροντα θεωρούνταν το «Κατώφλι του Κάτω Κόσμου».Οι κ.κ. Καραμπατζάκης και Ζοφρανάς, χρειάστηκαν αλλεπάλληλες μετρήσεις και διαφορετικά και εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα, για να επιβεβαιώσουν αυτό το φαινόμενο.

Η παρατήρηση των τόξων, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές του χρόνου αντήχησης και του θορύβου βάθους, οδήγησαν τους δύο ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο χώρος ήταν συνειδητά κατασκευασμένος, ώστε να δημιουργεί στον επισκέπτη του έντονα ψυχοακουστικά φαινόμενα.Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ακουστικές τιμές, πλησιάζουν την ακουστικότητα που υπάρχει στους ανηχοϊκούς θαλάμους (σύγχρονα εργαστήρια ακουστικής).
Στόχος των αρχαίων κατασκευαστών του Νεκρομαντείου του Αχέροντα ήταν να αποπροσανατολίζουν τις αισθήσεις του επισκέπτη, δίνοντάς του την ψευδαίσθηση της επαφής με τον Κάτω Κόσμο.Μάλιστα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν είναι δυνατό να αντιληφθούμε την μεγέθυνση των ψυχοακουστικών φαινομένων, αν αναλογιστούμε ότι οι επισκέπτες του Νεκρομαντείου περνούσαν από σωματικές και ψυχικές δοκιμασίες.
-Πρωϊνός λόγος-

Πηγή…

Διαβάστε για τον Αχέροντα…

Ποτάμια & Λίμνες Αχέρων

του Χαράλαμπου Γκούβα

Εισαγωγή
Γεωγραφία
Διασχίσεις και εξερευνήσεις
Μυθολογία & Αρχαιολογία
Οικολογία
Σελίδα 1 από 7